Nastavení pro DNS domény

Nastavení DKIM a SPF je důležité pro úspěch rozesílky.

Pozn.:V následujícím přikladu je použit domain.tld jako doménové jméno. Vy budete mít místo domain.tld např. novak.cz .

DKIM

Podepisuje email na serveru, ze kterého email je odeslán.

DKIM public key Vám dodáme. Vy jej vložíte do DNS:

 irek_domainkey.domain.tld  TXT "v=DKIM1; k=rsa; t=y; p=MIIBIjANBg......QAB"

Obsah hodnoty value obdržíte vlastní (nevkládejte tento příklad do DNS)

SPF

Záznam říká, jaké IP adresy (servery) mohou za doménu odesílat emaily.

Tvar spf:

domain.tld   TXT   v=spf1 mx a ptr include:smtpcloud.cz -all

popř. přidáte jen include:smtpcloud.cz

DMARC

_dmarc.domain.tld TXT  "v=DMARC1; p=none;"

zde lze nastavit více parametrů, pokud však nevyhodnocujete, stačí pouze toto nastavení.