Integrace je velice jednoduchá. Pracujeme na standardizovaném smtp protokolu. Řešíme i individuální požadavky.

Pokud používáte naši aplikaci pro rozesílání emailu, nastavení pro DNS máme zde.

Podle varianty je server s ověřením na:

 • Login + Heslo (smtp auth)
 • Přístup na IP adresu

Tyto varianty je nutno zohlednit v programu, kterým rozesílání provádíte, nebo upravit php kód, pokud využíváte webové aplikace.

DKIM podpis

Emaily odeslané skrze server podepisujeme certifikátem DKIM

 • Pro každou doménu unikátní klíč
 • Na přání můžeme i podepisovat sdíleným klíčem
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=ithost.cz; s=default;
    t=1455400813; bh=+/hkwSSjhl1YoErxPX/iIIF5DrYw7MnHZgZvHIIX8qg=;
    h=To:Subject:From:Date;
    b=LUJvCOhqg7JjXZaiecEocrozhKafKMdHCi2MMC0TZwvqo+idI4qGy/k4OyXAdFYs3
     pKZumbD6pmN+Q76sqoDS3L6aScOvVKtmDvNfhnXq2zNcyDhEbprpAe/y3UvZMeC10s
     5CvNhKfGgqic7+HGQfYjmWu7CsASqkWmeKK6SoyE=

SPF ověření

Technologií SPF zajistíme, že jsme autorizovaným odesílatelem Vaší pošty a nebudeme odmítnuti při pokusu o doručení, popř. hned nebude email označen jako spam či odmítnut.

Třída phpMailer – příklad:

require_once('../class.phpmailer.php');
//include("class.smtp.php"); // optional, gets called from within class.phpmailer.php if not already loaded

$mail       = new PHPMailer();

$body       = file_get_contents('contents.html');
$body       = eregi_replace("[\]",'',$body);

$mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP
$mail->Host    = "mail.domain.com"; // SMTP server

$mail->SMTPAuth  = true;         
$mail->Host    = "mail.domain.com"; 
$mail->Port    = 25;          
$mail->Username  = "yourname@domain.com"; 
$mail->Password  = "securepassword";    

$mail->SetFrom('info@domain.com', 'My Company a.s.');
$mail->AddReplyTo("info@domain.com","My Company a.s");
$mail->Subject  = "PHPMailer Test Subject via smtp, basic with authentication";
$mail->AltBody  = "To view the message, please use an HTML compatible email viewer!"; // optional, comment out and test
$mail->MsgHTML($body);
$address = "info@domain.com";
$mail->AddAddress($address, "John Doe");

if(!$mail->Send()) {
 echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
 echo "Message sent!";
}